All posts by marese

VMBO Boerhaavelaan

VMBO Boerhaavelaan

VMBO Boerhaavelaan is een kleinschalig VMBO in Leiden met veel aandacht voor zijn leerlingen.

Toegankelijk beleidsplan voor leerlingondersteuning

Wat vroeger op school ‘zorg’ heette, is nu ‘ondersteuning’. VMBO Boerhaavelaan heeft een sterk beleid voor leerlingondersteuning. In het schooljaar 2019-2020 was het beleidsplan voor leerlingondersteuning aan een grondige herziening toe. Het nieuwe Schoolondersteuningsprofiel moest voor iedereen begrijpelijk zijn – ook voor ouders.

Positieve en persoonlijke beleidstekst

Ik schreef de tekst voor het nieuwe Schoolondersteuningsprofiel samen met de Ondersteuningscoördinator van VMBO Boerhaavelaan. Zodat de positieve en persoonlijke ondersteuning die alle leerlingen daar krijgen, op papier net zo sterk is als in het echt.

 

TERUG

Kasgroeit

Kasgroeit is de spin in het web van werkgevers, werknemers, werkzoekenden, studenten en opleidingsinstituten in de glastuinbouw. Zij voeden de glastuinbouwsector met enthousiaste en vakkundige medewerkers, die werken in een prettige omgeving en in een goede relatie met hun werkgever.

Voor de website van Kasgroeit schreef ik een aantal basisteksten.

< Terug

Pepperflow

Pepperflow

Pepperflow uit Katwijk maakt software voor gemeenten en andere overheden. Overal waar samengewerkt wordt, ondersteunen zij graag om plannen en ambities te realiseren. Dit doen ze met software die ingewikkelde processen inzichtelijk en beheersbaar maakt.

Menselijk gezicht

Om die toch wat abstracte materie een menselijk gezicht te geven, vroeg Pepperflow mij in 2018 om de ervaringen van een aantal van hun klanten op te tekenen. Wat heeft het werken met de software van Pepperflow hun organisatie opgeleverd?

Folderteksten en klantverhalen

Sindsdien schrijf ik elk kwartaal een nieuwe aflevering van de reeks klantverhalen, zoals die van gemeenten Waalwijk, De Ronde Venen en Oost Gelre en provincie Zeeland. Daarnaast maakte ik folderteksten over software voor privacy en AVG, en een reportage van een klantcontactdag in een digitaal magazine, samen met Arthur Snaauw van Text Art.

 

Maarten Bikker, accountmanager Pepperflow:
“Waarom zijn wij blij met Marèse? Zij helpt ons om op een hele frisse manier de verhalen van onze klanten op papier te krijgen. Met slechts enkele aanwijzingen gaat zij op pad, om met kwalitatief goede verhalen terug te komen. Het knappe hiervan is dat zij specialistische informatie op een laagdrempelige manier weet te presenteren – en dat is nu precies waar wij als organisatie naar op zoek zijn.”

 

TERUG

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (kortweg SCOL) is het overkoepelende schoolbestuur van 15 scholen voor primair onderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs (verdeeld over 8 vestigingen) in regio Leiden.

Toegankelijk beleidsplan

In 2018 riep SCOL mijn hulp in bij het schrijven van het strategisch beleidsplan voor de periode 2018-2022.  De bestuursleden wilde een frisse start maken met een nieuw en toegankelijk beleidsdocument. Op basis van een aantal gesprekken met het bestuur schreef ik alle teksten voor de Strategische Koers.

Korte interviews

In 2019 interviewde ik alle leden van de Raad van Toezicht van SCOL voor vijf korte profielteksten op de SCOL-website (niet meer online).

 

Jacqueline Walstra, beleidsadviseur communicatie van SCOL:
“Marèse is een kei in gewonemensentaal. Ze verstaat de kunst om van ingewikkelde materie in korte tijd een prettig leesbare, begrijpelijke tekst te maken. Haar prettig kritische vragen over doelen en wensen voor het eindproduct scherpen de ideevorming van ons als opdrachtgever, en dat komt het eindproduct alleen maar ten goede.”

TERUG

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In deze basisregistratie wordt alle informatie over wat er in Nederland onder de grond zit, eenduidig opgeslagen. Alle overheden kunnen van deze informatie gebruikmaken.

Digitaal inspiratiemagazine

Samen met Arthur Snaauw van TextArt maakte ik een digitaal magazine over de BRO voor gemeenten, provincies en waterschappen, waarin staat hoe zij met de BRO aan de slag kunnen. Ik schreef de teksten, deed de interviews en had de complete redactie in handen.

 

Elise Wagenmaker, ministerie van BZK
“Marèse zegt: ‘Als ik het niet snap, dan kan ik er niet over schrijven’. Daarom luistert ze goed, en vraagt ook goed door. Ze maakt zich materie snel eigen en heeft een goed gevoel voor context. Onlangs schreef ze voor ons bijvoorbeeld een sfeerverslag van een serie bijeenkomsten. Tamelijk droge kost. Daar wist ze een prettig leesbaar verslag van te maken.”

 

TERUG

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 22 waterschappen in Nederland. Vanuit het Gemeenlandshuis in Delft zorgen zij voor een goed waterbeheer in Delfland.

Solide schrijftrainingen

In 2017 en 2018 heb ik vier trainingen Eigentijds, helder en klantvriendelijk schrijven gegeven aan verschillende teams van het waterschap. Drie van de trainingen waren gericht op het schrijven van heldere e-mails, brieven en vergunningen. De vierde training was voor de OR. Daarin kwam onder meer overtuigend schrijven aan bod.

De deelnemers waren enthousiast over de training: “Dit soort cursussen zijn altijd een beetje saai. Maar deze training was écht leuk en interessant. Die twee middagen vlogen voorbij!” Gemiddeld waardeerden de deelnemers mijn training met een 8,5.

Treffende teksten

In 2019 waren al een aantal beleidsstukken geschreven over de organisatieverandering binnen het Hoogheemraadschap. Om deze stukken toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle Delfland-medewerkers, vroeg de directie mij begin 2020 om een vertaling te maken in een heldere en aansprekende tekst.

 

Rob van der Most, Hoogheemraadschap van Delfland:
“Marèse bereidt zich erg goed voor en stemt haar programma helemaal af op de klant. Door het gebruik van eigen voorbeelden snapten de medewerkers direct hoe het ook anders kan. In de training geeft zij ruimte voor discussie en houdt toch de voortgang erin. Uiteindelijk waren zelfs de sceptici enthousiast! Dankjewel Marèse dat je ons een stap verder hebt geholpen in het groeien naar een moderne en klantgerichte overheid.”

TERUG

byJensen

De Deense Inge Haahr Jensen woont al bijna 20 jaar in Nederland. Met haar webshop voor exclusief Deens design kan ze haar Deense wortels eindelijk combineren met haar liefde voor Nederland.

Voor de webshop van byJensen (her)schrijf ik vrijwel alle teksten. Dus niet alleen de productteksten, maar ook de veelgestelde vragen en de andere pagina’s. Met al die mooie producten zijn die teksten een feest om te schrijven!

Teksten voor:

Wat zegt Inge Haahr Jensen van byJensen over STREEP?

 

< Terug

Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT

Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT

De BGT is een digitale topografische kaart van Nederland die is gemaakt onder toeziend oog van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Alle gemeentes, provincies en waterschappen (plus ProRail, Rijkswaterstaat en de ministeries van EZ en Defensie) leveren een stukje van die kaart; zij heten ook wel bronhouders. Deze bronhouders hebben intensief samengewerkt om de kaart te realiseren. Zij hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT).

Online handleiding
Het SVB-BGT wilde een handleiding maken voor 3 verschillende gebruikersgroepen. Bovendien moest de informatie in de handleiding op 3 niveaus te bekijken zijn: van de grote lijn tot de detailinstructie. Ik heb dit probleem opgelost door er samen met Arthur Snaauw van Text Art een digitale handleiding van te maken.

Heldere brochure 
Voor alle bronhouders van de BGT heeft het SVB-BGT een brochure uitgebracht met een heldere beschrijving van het beheer- en bijhoudingsproces van de BGT. Ik verzorgde de teksten en redactie van deze brochure.

 

Katinka Roebert, medewerker communicatie SVB-BGT:
“Zodra Marèse binnenkomt, heb je meteen zin om aan het werk te gaan. Met veel energie, interesse en aandacht luistert zij naar de vraag, maakt zich de materie eigen om vervolgens heldere teksten te schrijven en op te leveren. Altijd op het afgesproken moment. Marèse denkt ook verder mee door het geven van suggesties voor opmaak en illustraties.”

 

TERUG

Opvoeden Plus

Opvoeden Plus biedt hulp en coaching aan ouders en kinderen uit Oegstgeest. Psycholoog Marguérite Kaptein en sensomotorisch integratietherapeut Magda van Wijgerden vormen al meer dan 20 jaar een hecht team.

Samen met Bazz van der Hulst van Made by Bazz maakte ik de website van Opvoeden Plus. Opdracht: een frisse, sprankelende website die positiviteit en professionaliteit uitstraalt.

Structuur en teksten voor:

Marguérite Kaptein en Magda van Wijgerden zijn met pensioen.
Daarom is de website van Opvoeden Plus niet meer online.

 

< Terug