Category Archives: Klanten

Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT

Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT

De BGT is een digitale topografische kaart van Nederland die is gemaakt onder toeziend oog van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Alle gemeentes, provincies en waterschappen (plus ProRail, Rijkswaterstaat en de ministeries van EZ en Defensie) leveren een stukje van die kaart; zij heten ook wel bronhouders. Deze bronhouders hebben intensief samengewerkt om de kaart te realiseren. Zij hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT).

Online handleiding
Het SVB-BGT wilde een handleiding maken voor 3 verschillende gebruikersgroepen. Bovendien moest de informatie in de handleiding op 3 niveaus te bekijken zijn: van de grote lijn tot de detailinstructie. Ik heb dit probleem opgelost door er samen met Arthur Snaauw van Text Art een digitale handleiding van te maken.

Heldere brochure 
Voor alle bronhouders van de BGT heeft het SVB-BGT een brochure uitgebracht met een heldere beschrijving van het beheer- en bijhoudingsproces van de BGT. Ik verzorgde de teksten en redactie van deze brochure.

 

Katinka Roebert, medewerker communicatie SVB-BGT:
“Zodra Marèse binnenkomt, heb je meteen zin om aan het werk te gaan. Met veel energie, interesse en aandacht luistert zij naar de vraag, maakt zich de materie eigen om vervolgens heldere teksten te schrijven en op te leveren. Altijd op het afgesproken moment. Marèse denkt ook verder mee door het geven van suggesties voor opmaak en illustraties.”

 

TERUG

Opvoeden Plus

Opvoeden Plus biedt hulp en coaching aan ouders en kinderen uit Oegstgeest. Psycholoog Marguérite Kaptein en sensomotorisch integratietherapeut Magda van Wijgerden vormen al meer dan 20 jaar een hecht team.

Samen met Bazz van der Hulst van Made by Bazz maakte ik de website van Opvoeden Plus. Opdracht: een frisse, sprankelende website die positiviteit en professionaliteit uitstraalt.

Structuur en teksten voor:

Marguérite Kaptein en Magda van Wijgerden zijn met pensioen.
Daarom is de website van Opvoeden Plus niet meer online.

 

< Terug

Een jaarverslag in infographics

In 2014 maakte ik het jaarverslag van Geonovum in infographics. Dat deed ik samen met communicatieadviseur Yvonne Verdonk van Geonovum en infographicmaker Anke Nobel.

Kan dat, een jaarverslag met een maximum aan plaatjes en een minimum aan tekst? Ja, dat kan.

In Tekstblad, het vakblad over tekst & communicatie, schreef ik een artikel over het maken van een jaarverslag in infographics. Over de praktische kanten en de (on)mogelijkheden van een beeldend jaarverslag.

Lees hier mijn artikel ‘Een jaarverslag in infographics, kan dat?”.

Geonovum

Geonovum

Overheidsstichting Geonovum uit Amersfoort laat de overheid beter presteren met geo-informatie. Ze ontwikkelen standaarden voor de uitwisseling van geo-informatie, en stimuleren het gebruik van geo-informatie binnen de overheid. Al sinds hun oprichting in 2007 schrijf ik regelmatig teksten voor Geonovum.

Sprankelende voortgangsrapportages

In 2013 ontwikkelde ik samen met Geonovum een gloednieuw concept voor de voortgangsrapportage voor het bestuur en de programmaraad: Uitgelicht. Daarin staan steeds 3 korte artikelen over lopende projecten centraal. Sindsdien schrijf ik de teksten voor deze rapportage, die drie keer per jaar verschijnt – ook weer in 2022. Meestal doe ik dat op basis van interviews met projectleiders.

Leesbare jaarverslagen en meerjarenvisies

Vanaf 2007 heb ik, samen met communicatieadviseur Yvonne Verdonk, 7 jaarverslagen gemaakt voor Geonovum. Die van 2013 en 2014 en bestaan voornamelijk uit infographics. (Kan dat?) Ook voor de meerjarenvisie 2014-2017 maakte Geonovum gebruik van mijn teksten.

Aantrekkelijke artikelen

 

Yvonne Verdonk, communicatieadviseur bij Geonovum:
“Marèse heeft een schrijfstijl die leest als een gesprek. In compacte zinnen zet ze zowel de boodschap als de boodschapper weg. Ze weet me altijd te verrassen met een authentiek eindproduct. Marèse werkt snel, betrouwbaar en goed. Ze is praktisch en flexibel en denkt constructief met je mee. Een superpartner in tekst en redactie!”

 

TERUG

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ontwikkeld: een digitale topografische kaart van heel Nederland.

Teksten

De totstandkoming van de BGT kostte 10 jaar. Een hoop partijen – ministeries, provincies en waterschappen, Kadaster, ProRail en gemeentes – moesten samenwerken om de BGT te realiseren.  De communicatie tussen het ministerie van IenW en de bronhouders (alle andere partijen) was daarbij cruciaal. Tussen 2011 en 2017 schreef ik onder meer de teksten voor 12 sfeerverslagen van bijeenkomsten, 15 interviews met bronhouders, 3 factsheets, 3 brochures en een digitaal terugblikmagazine.

BGT op Rijksoverheid.nl

Toen de BGT af was, kreeg de basisregistratie een permanente plek op het portaal Geobasisregistraties van de Rijksoverheid. Na mijn betrokkenheid bij het ontstaan van de BGT was het schrijven van deze webteksten een mooi slotakkoord. Deze teksten staan nu niet meer online.

 

Elise Wagenmaker, senior adviseur ministerie van IenW
“Marèse zegt: ‘Als ik het niet snap, dan kan ik er niet over schrijven’. Daarom luistert ze goed, en vraagt ook goed door. Ze maakt zich materie snel eigen en heeft een goed gevoel voor context. Onlangs schreef ze voor ons bijvoorbeeld een sfeerverslag van een serie bijeenkomsten. Tamelijk droge kost. Daar wist ze een prettig leesbaar verslag van te maken.”

 

TERUG