Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ontwikkeld: een digitale topografische kaart van heel Nederland.

Teksten

De totstandkoming van de BGT kostte 10 jaar. Een hoop partijen – ministeries, provincies en waterschappen, Kadaster, ProRail en gemeentes – moesten samenwerken om de BGT te realiseren.  De communicatie tussen het ministerie van IenW en de bronhouders (alle andere partijen) was daarbij cruciaal. Tussen 2011 en 2017 schreef ik onder meer de teksten voor 12 sfeerverslagen van bijeenkomsten, 15 interviews met bronhouders, 3 factsheets, 3 brochures en een digitaal terugblikmagazine.

BGT op Rijksoverheid.nl

Toen de BGT af was, kreeg de basisregistratie een permanente plek op het portaal Geobasisregistraties van de Rijksoverheid. Na mijn betrokkenheid bij het ontstaan van de BGT was het schrijven van deze webteksten een mooi slotakkoord. Deze teksten staan nu niet meer online.

 

Elise Wagenmaker, senior adviseur ministerie van IenW
“Marèse zegt: ‘Als ik het niet snap, dan kan ik er niet over schrijven’. Daarom luistert ze goed, en vraagt ook goed door. Ze maakt zich materie snel eigen en heeft een goed gevoel voor context. Onlangs schreef ze voor ons bijvoorbeeld een sfeerverslag van een serie bijeenkomsten. Tamelijk droge kost. Daar wist ze een prettig leesbaar verslag van te maken.”

 

TERUG